บัตรประชาชน  
 หนังสือเดินทาง  
 เลขผู้เสียภาษีนิติบุคคล
(*กรุณาใช้เลขที่บัตรฯ ของผู้เอาประกันภัยตามที่ได้แจ้งข้อมูลกับผู้แทนจำหน่ายฯ)

โปรดระวังการใส่เลขตัวถังรถ : 0 (ศูนย์) กับ O (โอ)

** กรุณาระบุข้อมูล เลขที่บัตร, เลขตัวถัง, เบอร์โทรศัพท์มือถือ (เพื่อรับรหัส OTP) **
หมายเหตุ : เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยและต่ออายุการประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้
** กรมธรรม์ “ขับดี ลดให้” สำหรับรถยนต์รุ่นที่ติดตั้ง อุปกรณ์คอนเน็คเต็ด (Connected Device) เท่านั้น