ประเภทเอกสาร *
 หนังสือเดินทาง
 เลขผู้เสียภาษีนิติบุคคล
เลขที่บัตร *
(*กรุณาใช้เลขที่บัตรฯ ของผู้เอาประกันภัยตามที่ได้แจ้งข้อมูลกับผู้แทนจำหน่ายฯ)
เลขตัวถัง *
โปรดระวังการใส่เลขตัวถังรถ : 0 (ศูนย์) กับ O (โอ)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (เพื่อรับรหัส OTP)
เลขรับแจ้ง
หากเลขที่รับแจ้งไม่ปรากฏ คุณสามารถดำเนินการลงทะเบียนต่อได้
ดีลเลอร์ป้อนข้อความที่คุณเห็นด้านบน

กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องที่มีเครื่องหมาย(*)

หมายเหตุ : เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยและต่ออายุการประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้
** กรมธรรม์ “ขับดี ลดให้” สำหรับรถยนต์รุ่นที่ติดตั้ง อุปกรณ์คอนเน็คเต็ด (Connected Device) เท่านั้น