คำถามที่พบบ่อย

PHYD คืออะไร
“Pay How You Drive” (ขับดี ลดให้) เป็นประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ ที่ให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่ต่ออายุ ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่ออายุ จากพฤติกรรมการขับขี่

พฤติกรรมการขับขี่ พิจารณาจากอะไรบ้าง
มีองค์ประกอบ 4 ส่วน ที่สำคัญคือ ระยะทางการขับขี่ การเหยียบคันเร่ง การเหยียบเบรค และการหักเลี้ยวพวงมาลัย บริษัทฯ จะนำข้อมูลเหล่านี้ มาประมวลผล เพื่อแสดงคะแนน (Score) พร้อมคำแนะนำ (Advice message) การขับขี่แต่ละทริปของลูกค้า

บริษัทฯ ได้ข้อมูลการ ขับขี่จากที่ใด
จากอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถยนต์ เรียกว่า อุปกรณ์คอนเน็คเต็ด ปัจจุบันมีเฉพาะรถยนต์ (Toyota Hilux Revo , Toyota Fortuner, Toyota Cross และ Toyota New C-HR) เท่านั้น

บริษัทประกัน จะเริ่มได้ข้อมูลการขับขี่เมื่อใด
เมื่อเริ่มวันคุ้มครองประกันภัย บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนประมวลผลการขับขี่ของลูกค้า และส่งข้อมูลการขับขี่ให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถดู การขับขี่ได้

ทริป (Trip) หมายถึงอะไร
ทริป (Trip) หมายถึง ช่วงระยะเวลาการขับขี่ ที่นับจากการสตาร์ทเครื่องยนต์ จนถึงดับเครื่องยนต์ (มากกว่า 15 นาที ขึ้นไป) และมีการขับขี่เกิน 1 กิโลเมตร ขึ้นไป

คะแนนแต่ละทริป หมายถึงอะไร
คะแนนในแต่ละทริป จะเริ่มนับจากระยะเวลาการขับขี่ โดยนับจากการ สตาร์ทเครื่องยนต์ และมีการขับขี่เกิน 1 กิโลเมตรขึ้นไป และต้องเกินกว่า 15 นาทีขึ้นไป จนถึงดับเครื่องยนต์ ก็จะนับเป็น 1 ทริป

เจ้าของรถ จำเป็นต้องเป็นคนเดียว กับคนลงทะเบียน AIOI Telematics website หรือไม่
สามารถเป็นคนละคนได้ แต่ควรจะเป็นผู้ใช้รถนั้นจริงๆ ที่จะทำการลงทะเบียน telematics website เพื่อจะได้รับส่วนลด

Advice Message หมายถึงอะไร
คำแนะนำ หรือข้อแนะนำ ที่จะทำให้ผู้ใช้รถยนต์ รับทราบถึงการขับขี่ ในแต่ละเส้นทาง เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ ให้สอดคล้องและมีความปลอดภัย สำหรับตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย

ใส่รหัสผ่านผิด 3 ครั้ง ต้องทำอย่างไร?
เมื่อใส่รหัสผ่าน ผิด 3 ครั้ง ท่านจำเป็นต้องขอรหัสผ่านใหม่ โดยคลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน " และดำเนินการตามขั้นตอน